Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

«Σοσιαλιστικός» πρόεδρος…


«Σοσιαλιστικός» πρόεδρος… Με τέτοιες καταθέσεις ποιον πόνο μας να καταλάβει???? Καταθέσεις μόνο στο εσωτερικό: Ελλάδα :ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 130.000,000 EUROBANK ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ
500.000,000 EUROBANK ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 454.295,530 MARFIN
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ 500.000,000 MARFIN ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΕΥΡΩ
82.836,360 ΕΘΝΙΚΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 170.000,000 EUROBANK
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 54.000,000 MARFIN ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 83.000,000 MARFIN ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ
209.000,000 MARFIN ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 210.621,030 ΕΘΝΙΚΗ
ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 93.939,460 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΥΡΩ 214.498,200 ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου