Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013

ΓΙΑΤΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ

«Υπάρχει διέξοδος;
Είναι εύκολο να θέτεις τέτοια ερωτήματα, αλλά είναι δύσκολο να τα απαντήσεις με κάποιο βαθμό βεβαιότητας.
Εντούτοις, πρέπει να προσπαθήσω όσο καλύτερα μπορώ, αν και είναι εν γνώσει μου το γεγονός ότι
τα συναισθήματα και οι επιδιώξεις μας βρίσκονται πολύ συχνά σε αντίθεση και δεν μπορούν να εκφραστούν με εύκολες και απλές φόρμουλες.
Ο άνθρωπος είναι ταυτόχρονα μοναχικό και κοινωνικό ον.
Σαν μοναχικό ον προσπαθεί να προστατέψει την ύπαρξή του καθώς και την ύπαρξη αυτών που είναι κοντά του, να ικανοποιήσει τις προσωπικές του επιθυμίες και να αναπτύξει τις έμφυτες ικανότητές του.
Σαν κοινωνικό ον προσπαθεί να κερδίσει την αναγνώριση και τη στοργή των συνανθρώπων του, να μοιραστεί τις χαρές τους, να τους παρηγορήσει στη θλίψη τους και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής τους.
*
(...) Η αφηρημένη έννοια "κοινωνία" για ένα άτομο σημαίνει το σύνολο των άμεσων και των έμμεσων σχέσεών του με τους συγχρόνους του, αλλά και με όλους τους ανθρώπους προηγούμενων γενεών.
Το άτομο είναι σε θέση να σκεφτεί, να αισθανθεί, να παλέψει και να εργαστεί για τον εαυτό του. Εξαρτάται τόσο πολύ όμως από την κοινωνία - στη φυσική, διανοητική και συναισθηματική του ύπαρξη - που είναι
αδύνατο να διανοηθεί ή να κατανοήσει τον εαυτό του έξω από το πλαίσιο της κοινωνίας.
Είναι η "κοινωνία" που προμηθεύει στον άνθρωπο το φαγητό, την ένδυση, το σπίτι, τα εργαλεία της δουλειάς, τη γλώσσα, τους τύπους σκέψεως και το μεγαλύτερο μέρος των σκέψεών του. Η ζωή του επιτυγχάνεται μέσα από την εργασία και τα επιτεύγματα πολλών εκατομμυρίων και του παρελθόντος και του παρόντος, τα οποία είναι κρυμμένα πίσω από τη λέξη "κοινωνία" (...)
η ανθρωπότητα αποτελεί σήμερα μια πλανητική κοινότητα παραγωγής και κατανάλωσης.
*
Εχω τώρα φτάσει σε εκείνο το σημείο, που μπορώ να υποδείξω σύντομα τι κατά τη γνώμη μου αποτελεί την ουσία της κρίσης που αντιμετωπίζει η εποχή μας. Αφορά τη σχέση του ατόμου με την κοινωνία(...).
Ο άνθρωπος μπορεί να βρει νόημα στη ζωή - που είναι σύντομη και επικίνδυνη - μόνο αφιερώνοντας τον εαυτό του στην κοινωνία.
*
Η κύρια πηγή του κακού, κατά τη γνώμη μου, είναι
η οικονομική αναρχία της καπιταλιστικής κοινωνίας (...).
Εχουμε μπροστά μας μια τεράστια κοινότητα παραγωγών, τα μέλη της οποίας ακατάπαυστα προσπαθούν να στερήσουν ο ένας από τον άλλο τα φρούτα της ομαδικής εργασίας - όχι διά της βίας, αλλά μέσω μιας πιστής συμμόρφωσης σε ένα σύστημα νομικών κανόνων.
Είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι τα μέσα παραγωγής - δηλαδή ολόκληρη η παραγωγική ικανότητα, η οποία είναι αναγκαία για την παραγωγή καταναλωτικών αγαθών, αλλά και επιπρόσθετα απαραίτητα αγαθά - μπορεί νομικώς, και κατά μεγάλο μέρος έτσι είναι, να είναι η ατομική ιδιωτική περιουσία.
*
(...) Ο κάτοχος των μέσων παραγωγής είναι σε θέση να κυνηγήσει την ικανότητα για εργασία που κατέχει ο εργάτης. Χρησιμοποιώντας τα μέσα παραγωγής ο εργάτης δημιουργεί νέα προϊόντα, τα οποία και θα αποτελέσουν περιουσία του κεφαλαιούχου.
Το ουσιαστικό σημείο της διαδικασίας αυτής είναι η σχέση μεταξύ των προϊόντων που παράγει ο εργάτης και της αμοιβής του, που και τα δύο μετρούνται σε πραγματική αξία (...).
Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι ακόμα και θεωρητικά
η αμοιβή του εργάτη δεν καθορίζεται από την αξία των προϊόντων που έχει παραγάγει.
*
Το ιδιωτικό κεφάλαιο τείνει να συγκεντρώνεται σε λίγα χέρια (...).
Το αποτέλεσμα αυτών των εξελίξεων είναι μια ολιγαρχία του ιδιωτικού κεφαλαίου με τεράστια δύναμη, που δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί αποδοτικά, ακόμα και από μια δημοκρατικά πολιτικά οργανωμένη κοινωνία.
Αυτό είναι αλήθεια, αφού τα μέλη των νομοθετικών Σωμάτων εκλέγονται μέσω πολιτικών κομμάτων, τα οποία χρηματοδοτούνται ή επηρεάζονται από το ιδιωτικό κεφάλαιο, το οποίο για πολύ πρακτικούς λόγους διαχωρίζει τους ψηφοφόρους από τους νομοθέτες.
Το αποτέλεσμα είναι οι αντιπρόσωποι του λαού να μην προστατεύουν επαρκώς τα συμφέροντα των λιγότερο προνομιούχων τμημάτων του λαού. Επιπρόσθετα, υπό τις υπάρχουσες συνθήκες
το ιδιωτικό κεφάλαιο ελέγχει - άμεσα ή έμμεσα - τις κύριες πηγές πληροφόρησης (Τύπο, ραδιόφωνο, εκπαίδευση).
Για το λόγο αυτό, είναι εξαιρετικά δύσκολο και τις περισσότερες φορές τελείως αδύνατο για έναν πολίτη να εξάγει αντικειμενικά συμπεράσματα και να κάνει έξυπνη χρήση των πολιτικών του δικαιωμάτων.
*
»(...) σε μια οικονομία που βασίζεται στην ιδιωτική ιδιοκτησία του κεφαλαίου (...) τα μέσα παραγωγής (κεφάλαιο) είναι προσωπική ιδιοκτησία και οι κάτοχοί τους τα διαθέτουν όπως οι ίδιοι θέλουν (...).
Η παραγωγή γίνεται για το κέρδος και όχι για το όφελος.
Δεν υπάρχει καμιά βεβαιότητα ότι όλοι όσοι είναι σε θέση και έχουν τη θέληση να δουλέψουν, θα μπορούν πάντοτε να βρουν μια δουλειά.
Ενας "στρατός" από ανέργους υπάρχει σχεδόν πάντοτε. Ο εργάτης διακατέχεται από το συνεχή φόβο ότι μπορεί να χάσει τη δουλειά του. Αφού οι άνεργοι και οι χαμηλά αμειβόμενοι εργαζόμενοι δεν αποτελούν μια κερδοφόρα αγορά, η παραγωγή καταναλωτικών αγαθών υποχρεωτικά περιορίζεται και η συνέπεια είναι οι μεγάλες δυσκολίες.
*
Η τεχνολογική ανάπτυξη πολύ συχνά έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση των ανέργων, παρά τη διευκόλυνση της εργασίας για όλους.
Το κίνητρο του κέρδους, σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό μεταξύ των κεφαλαιοκρατών, είναι υπεύθυνο για μια αποσταθεροποίηση στη συσσώρευση και χρησιμοποίηση του κεφαλαίου, η οποία οδηγεί σε συνεχώς αυξανόμενες και σοβαρές υφέσεις.
Ο χωρίς όρια ανταγωνισμός οδηγεί σε τεράστια απώλεια εργασίας, ενώ ταυτόχρονα παρατηρείται και ένας ακρωτηριασμός της κοινωνικής συνείδησης των ατόμων.
*
Θεωρώ ότι αυτός ο ακρωτηριασμός των ατόμων είναι το χειρότερο κακό του καπιταλισμού (...). Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει μονάχα ένας δρόμος για την εξάλειψη αυτών των θανατηφόρων κακών.
Είναι η δημιουργία μιας σοσιαλιστικής οικονομίας σε συνδυασμό με ένα εκπαιδευτικό σύστημα, που θα είναι προσανατολισμένο προς την επίτευξη κοινωνικών στόχων.
Σε μια τέτοια οικονομία, τα μέσα παραγωγής ανήκουν στην ίδια την κοινωνία και χρησιμοποιούνται σε μια σχεδιασμένη φόρμα.
Μια σχεδιασμένη οικονομία, η οποία προσαρμόζει την παραγωγή στις ανάγκες της κοινότητας, θα διένειμε τη δουλειά που πρέπει να γίνει σε όλους όσοι έχουν την ικανότητα για εργασία και θα εγγυόταν τα προς το ζην σε όλους τους ανθρώπους στις γυναίκες και στα παιδιά.
Η εκπαίδευση του ατόμου, σε συνδυασμό με την προώθηση των ιδιαίτερων ικανοτήτων του, θα προσπαθήσει να αναπτύξει στο άτομο αυτό ένα αίσθημα ευθύνης απέναντι στον συνάνθρωπό του, αντί του αισθήματος εξύμνησης της δύναμης (...).
*
Ο σοσιαλισμός κατευθύνεται σ' ένα κοινωνικό ηθικό άκρο.
Η επιστήμη όμως δεν μπορεί να δημιουργήσει άκρα και ακόμα λιγότερο, να τα ενσταλάξει στα ανθρώπινα όντα. Το περισσότερο που μπορεί να κάνει η επιστήμη, είναι να παρέχει τα μέσα με τα οποία μπορούν να επιτευχθούν τα άκρα αυτά.
Πρέπει να προσέξουμε, ώστε να μην υπερεκτιμήσουμε την επιστήμη και τις επιστημονικές μεθόδους, όταν το ζήτημα αφορά ανθρώπινα προβλήματα.
Και δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι οι ειδικοί είναι και οι μόνοι που έχουν το δικαίωμα να εκφέρουν γνώμη σε ζητήματα που επηρεάζουν την οργάνωση της κοινωνίας».
*
(Τα αποσπάσματα είναι από το άρθρο του Αλμπερτ Αϊνστάιν με τίτλο «ΓΙΑΤΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΣ»

που δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στο 1o τεύχος του αμερικανικού περιοδικού Monthly Review, το 1949).

Μυτιλήνη: Φοβήθηκαν και... μάζεψαν τα νεράντζια πριν την παρέλαση

Εδώ και μερικά χρόνια, ακόμα πριν το πρόγραμμα Καλλικράτη, οι επίσημοι ζουν το δικό τους δράμα στις παρελάσεις.

Φοβούνται. Φοβούνται αποδοκιμασίες , φοβούνται τα νεράντζια!

Ο φόβος είναι τόσο μεγάλος που ο Δήμος Λέσβου την Κυριακή το πρωί 27/10/2013 οργάνωσε ολόκληρη αποστολή για να μαζέψει τα νεράντζια από την προκυμαία Μυτιλήνης.


Μακάρι ο Δήμος Λέσβου να έδειχνε τον ίδιο ζήλο και για τα σκουπίδια.

Είμαι δημόσιος υπάλληλος, φτωχός έντιμος άνθρωπος και όχι αριθμός

Ένας απολυμένος σχολικός φύλακας σοβαρά άρρωστος με σκλήρυνση κατά πλάκας, μεταξύ άλλων ανέφερε σε μια επιστολή του και τα παρακάτω: Σας ακούω να εύχεστε την απόλυση μου, να μου κουνάτε το δάχτυλο επιτιμητικά, να με διασύρεται ως τεμπέλη, βολεμένο, κομματόσκυλο. Και το χειρότερο, όλα αυτά τα ακούν και τα παιδιά μου, τρέμω μήπως πες - πες, αρχίσουν να αμφιβάλλουν για τον πατέρα τους. Δεν θα σας πω τον μισθό μου, γιατί ντρέπομαι. Δεν θα σας πω πόσο μου κοστίζει η αρρώστια μου, τα ξέρετε. Δεν θα σας ρωτήσω πως θα σωθούν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, αν εγώ απολυθώ, επειδή δεν πρόκειται να σωθούν. Ένα μόνον θα σας πω! Με λένε Γιώργο, είμαι δημοτικός υπάλληλος, σχολικός φύλακας, ένας φτωχός, τίμιος, σοβαρά άρρωστος άνθρωπος κι όχι αριθμός.
πηγή: διαβασμένο στο fb 

"Η κίνηση των 58 σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη"...

Νίκος Κοτζιάς,  δια του Twitter

<<Οι 58 είναι τέκνα του βίαιου αναχρονισμού που ονομάστηκε εκσυγχρονισμός και εργάστηκαν ή συνδέθηκαν ποικιλοτρόπως με διαπλοκή/ολιγαρχία”. Είναι προφανές ότι η λεγόμενη κεντροαριστερά τελεί σε απόγνωση, γιατί αντιλαμβάνεται το κοινωνικό σουέλ την θεωρεί σε μεγάλο βαθμό υπεύθυνη για την εκτροφή του φιδιού του νεοφιλελευθερισμού στον κόρφο της, με όλα τα επακόλουθα.>>

Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου 2013

Eίδηση ΣΟΚ (;): Εκτός Βουλής το ΠΑΣΟΚ!

Στην τελευταία έρευνα που πραγματοποιήθηκε για την πρόθεση ψήφου... το ΠΑΣΟΚ δεν συγκεντρώνει το 3% και μένει εκτός Βουλής.


Την δημοσκόπηση την γνωρίζει τόσο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, όσο και το Μαξίμου, που βλέπει ότι πρέπει να στραφεί και σε άλλες συμμαχίες, αφού στις επόμενες εκόγές ο τωρινός εταίρος μπορεί να μην υπάρχει.

 Η συγκεκριμένη είδηση πυροδοτεί πάντως εξελίξεις τόσο στα δεξιά, όσο και στα αριστερά της ΝΔ και κρατήστε το αυτό...


arouraios.gr

Τετάρτη, 23 Οκτωβρίου 2013

Παρέδωσε το ΠΑΣΟΚ στον Σαμαρά…


Απόψε, τελείωσε το ΠΑΣΟΚ. Ο Βενιζέλος, το παρέδωσε στον Σαμαρά. Αυτή, δεν ήταν προγραμματική συμφωνία. Η…
ταφόπλακα του ΠΑΣΟΚ ήταν.

«Να προχωρήσουμε όλοι μαζί ενωμένοι», είπε ο τελευταίος και μοιραίος αρχηγός. Αυτό, σε συνδυασμό και με την μελέτη του 20σέλιδου κειμένου με τα 43 σημεία συμφωνίας, ερμηνεύτηκε από πολλούς, ως προάγγελος της πολιτικής σύμπραξης των δύο κομμάτων στις επόμενες εκλογές.


Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ σε κόμμα ένα. Αυτό δεν μπορούν να το καταπιούν, ούτε να το αντέξουν, οι εναπομείναντες στο πάλαι ποτέ Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα…

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2013

Βόμβα σε Προβόπουλο από New York Times


Σύμφωνα με το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, ο διοικητής της ΤτΕ βρίσκεται υπό εξέταση για υπόθεση κατάχρησης αξιώματος ενώ αρνητική αναφορά γίνεται στο deal της Πειραιώς με την Proton
Όπως αναφέρεται στο άρθρο των New York Times, εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Προβόπουλος να καταχράστηκε το αξίωμά του στο ξεκαθάρισμα τραπεζικής συμφωνίας όπου εμπλέκεται εταιρεία-πρώην εργοδότης του και επιχειρηματίας ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση και απάτη.
Σε εμπιστευτική έκθεση που εκδόθηκε τον περασμένο Μάιο, όπως αναφέρεται στο άρθρο, ανώτερος έλληνας εισαγγελέας αναφέρει ότι ο Προβόπουλος ενέκρινε συμφωνία ύψους 71 εκατ. ευρώ παρά τις προειδοποιήσεις του προσωπικού σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση του αγοραστή.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο διοικητής της ΤτΕ, Γ. Προβόπουλος, φαίνεται να έχει επιτρέψει στον επιχειρηματία Λαυρέντη Λαυρεντιάδη να προχωρήσει σε συμφωνία με τον προηγούμενο εργοδότη του κ. Προβόπουλου, την Τράπεζα Πειραιώς σε υπερδιογκωμένη τιμή.

Η συναλλαγή επέτρεψε στον Λ. Λαυρεντιάδη να κερδίσει τον έλεγχο της Proton Bank και εν τω μεταξύ επωφελήθηκε η Τράπεζα Πειραιώς η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα.

505 Ελληνες διαθέτουν περιουσία 60 δισ. ευρώ... Πρωταθλήτρια στο χρέος η Ελλάδα

11 εκ. Έλληνες ίσον χρέος 300 δισ. ευρώ. 505 Έλληνες ίσον… περιουσία 60 δισ. ευρώ!


Στους 8.000 φτάνουν οι εκατομμυριούχοι στη χώρα μας
Αύξηση κατά 20% σημείωσαν οι πολυεκατομμυριούχοι στην Ελλάδα σε σχέση με το 2012.

Οι δραματικές ανισότητες παραμένουν το κύριο χαρακτηριστικό στην κατανομή του πλούτου αυτού του πλανήτη, καθώς το 0,7% του παγκόσμιου πληθυσμού (32 εκατ. πολυεκατομμυριούχοι) ελέγχει το 41% του παγκόσμιου πλούτου, που σύμφωνα με στοιχεία του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Ερευνητικού Ινστιτούτου της Credit Suisse ανήλθε στα επίπεδα ρεκόρ των 241 τρισ. δολ. το 2013. Την ίδια ώρα στην Ελλάδα, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα (2013) για τον πλούτο από τη Wealth-X, μια εταιρεία που συγκεντρώνει πληροφορίες για τους πλούσιους αυτού του κόσμου για λογαριασμό και των τμημάτων αξιοποίησης περιουσίας των μεγαλύτερων επενδυτικών τραπεζών του κόσμου, αλλά και στοιχείων της ελβετικής τράπεζας UBS, 505 έλληνες πολυεκατομμυριούχοι, δηλαδή το 0,005% των μόνιμων κατοίκων της χώρας, διαθέτουν σήμερα περιουσία 60 δισ. ευρώ, η οποία μάλιστα έχει αυξηθεί 20% σε σχέση με το 2012 (50 δισ. ευρώ), χρονιά κατά την οποία η αντίστοιχη λίστα περιελάμβανε 455 πολυεκατομμυριούχους. Συνολικά στη χώρα μας οι εκατομμυριούχοι με περιουσία άνω του 1 εκατ. ευρώ υπολογίζονται από τα τμήματα Private Banking των τραπεζών σε περίπου 8.000, καθώς μόνο 2.687 άτομα στο Χρηματιστήριο Αθηνών διαθέτουν μετοχές που ξεπερνούν σε αξία το 1 εκατ. ευρώ. Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν και οι περίφημες καταθέσεις των Ελλήνων στο εξωτερικό για τις οποίες έχουν ακουστεί διάφορα ποσά που έφθαναν ως και τα 600 δισ. ευρώ («Der Spiegel»), αν και τραπεζικοί κύκλοι τις υπολογίζουν στην περιοχή των 100 δισ. ευρώ.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Credit Suisse, ο μέσος πλούτος στη χώρα μας ανά ενήλικο, βάσει της μέσης εκτίμησης για την πορεία των περιουσιακών στοιχείων, αυξήθηκε τον τελευταίο χρόνο κατά 9,9% και βρίσκεται λίγο πάνω από τα 76.000 ευρώ (76.191,53), καθώς όπως αναφέρθηκε, η εκτόξευση των χρηματιστηριακών τιμών (+139% από τα χαμηλά του καλοκαιριού του 2012) και η άνοδος του ευρώ αντιστάθμισαν την εφετινή πτώση στην αξία των ακινήτων.

Βέβαια, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περίπου 900.000 επενδυτές του Χρηματιστηρίου της Αθήνας είδαν να σημειώνουν ζημιές 65 δισ. ευρώ την ώρα που η αξία των αστικών ακινήτων υποχώρησε  σωρευτικά σχεδόν 40%, ενώ μετά το «κούρεμα» των ομολόγων περίπου 11.000 έλληνες μικροομολογιούχοι είδαν τις τοποθετήσεις τους να εξατμίζονται σε μια νύχτα. Η χώρα πάντως με την υψηλότερη περιουσία ανά ενήλικο είναι η Ελβετία, όπου ο προσωπικός πλούτος φτάνει τα 380.000 ευρώ, ενώ ακολουθούν η Αυστραλία και η Νορβηγία. Η μέση περιουσία ανά ενήλικο στην ευρωζώνη εκτιμάται λίγο πάνω από τα 150.000 ευρώ, με την αντίστοιχη στο Λουξεμβούργο να εμφανίζεται η υψηλότερη στη ζώνη του ευρώ προσεγγίζοντας σχεδόν τα 250.000 ευρώ. Το 2013 από την «πυραμίδα του  πλούτου» προκύπτει πως το 8,4% του παγκόσμιου πληθυσμού ελέγχει το 83,3% του παγκόσμιου πλούτου, ενώ συνολικά 3,2 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή το 68,7% του παγκόσμιου πληθυσμού, ελέγχουν μόλις το 3% (7,3 τρισ. δολ.) του παγκόσμιου πλούτου. Ο παγκόσμιος πλούτος προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 40% τα επόμενα πέντε χρόνια, φθάνοντας τα 334 τρισ. δολ. ως το 2018. Πρωταγωνιστές θα είναι οι αναδυόμενες οικονομίες και κυρίως η Κίνα, όπου οι εισοδηματικές ανισότητες αμβλύνονται, δημιουργώντας μια πιο ισχυρή μεσαία τάξη, αν και συνολικά οι πλούσιοι αυτού του κόσμου θα αυξήσουν την περιουσία τους. 

Οι «πρωταθλητές»

Την ερχόμενη δεκαετία θα αυξηθούν κατά 85% οι δισεκατομμυριούχοι
Την ερχόμενη δεκαετία, σύμφωνα με έρευνα της Wealth-X, οι δισεκατομμυριούχοι θα αυξηθούν κατά 85%, φθάνοντας τους 4.076 από 2.198 σήμερα, με τη μεγαλύτερη αύξηση να εμφανίζεται στην Κίνα με 214% και στη Βραζιλία με 157%. Οι χώρες με τους περισσότερους δισεκατομμυριούχους σήμερα είναι οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Γερμανία, η Βρετανία και η Ινδία, ενώ ακολουθούν η Βραζιλία, η Ρωσία, το Χονγκ Κονγκ, η Ινδονησία και η Ελβετία. Σύμφωνα με έρευνα για τον πλούτο της UBS, το 2013 οι εκατομμυριούχοι αυτού του πλανήτη θα διαμορφωθούν σε 199.235 και θα είναι αυξημένοι κατά 5% σε σχέση με το 2012 (187.380).  Ερευνα της Knight Frank, πάλι, προβλέπει ότι την επόμενη δεκαετία οι εκατομμυριούχοι με διαθέσιμα άνω των 30 εκατ. δολαρίων θα αυξηθούν κατά 50%, φθάνοντας τους 286.000. Οι εκατομμυριούχοι στην Ασία θα αυξηθούν την ερχόμενη δεκαετία κατά 88%, όπως ακριβώς και στη Λατινική Αμερική, ενώ και οι... συνάδελφοί τους στην Αφρική θα σημειώσουν άνοδο 69% και στη Μέση Ανατολή 58%.
Στον παλαιό δυτικό κόσμο, στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη, η αντίστοιχη αύξηση θα περιοριστεί λίγο πάνω από το 30%, δεικνύοντας με τον τρόπο αυτόν τη μεταφορά πλούτου που παρατηρείται σήμερα στον κόσμο.

Η μεγαλύτερη αύξηση εκατομμυριούχων αναμένεται στην Ασία, και ειδικότερα στη Μιανμάρ (+687%), στην Ινδονησία (+402%), στη Μογγολία (+369%), στην Κίνα (+137%), στην Ινδία (101%) κτλ. Η Νέα Υόρκη και το Λονδίνο θα παραμείνουν και την ερχόμενη δεκαετία οι πόλεις με τους περισσότερους εκατομμυριούχους. Ωστόσο, ενώ στα δύο αυτά χρηματοπιστωτικά κέντρα του πλανήτη οι εκατομμυριούχοι θα αυξηθούν κατά 36% την ερχόμενη δεκαετία, η αντίστοιχη αύξηση στη Σανγκάη θα φθάσει το 162%, στο Πεκίνο το 130%, στο Ρίο Ντε Τζανέιρο το 146%, στο Σάο Πάολο το 143%, στη Βομβάη το 137% και στο Δελχί το 120%, εξέλιξη η οποία αποτυπώνει τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στα οικονομικά κέντρα του πλανήτη.

Εν τω μεταξύ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο  Κάρλος Σλιμ παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο, σύμφωνα με την ετήσια αξιολόγηση και κατάταξη των πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου το 2013 που δημοσιεύει το περιοδικό «Forbes». Με μια προσωπική περιουσία που εκτιμάται στα 73 δισ. δολάρια (κατά 4 δισ. μεγαλύτερη από το περασμένο έτος), ο μεξικανός μεγιστάνας των τηλεπικοινωνιών ξεπερνά τον Αμερικανό Μπιλ Γκέιτς, συνιδρυτή της Microsoft, ο οποίος κατατάσσεται δεύτερος με 67 δισ. δολάρια, 6 δισ. περισσότερα από το 2012. Στην τρίτη θέση ακολουθεί ο Ισπανός Αμάνθιο Γκαρθία, δημιουργός της εταιρείας ένδυσης Zara (57 δισ., που αντιστοιχούν σε 19,5 δισ. δολάρια περισσότερα από πέρυσι).

Πού επενδύουν οι εκατομμυριούχοι
Μεγάλες αποδόσεις από τις «επενδύσεις του πάθους»
Οι εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη επενδύουν σήμερα κατά 22% σε ακίνητα, κατά 15% σε μετοχές, κατά 15% σε εταιρικά ομόλογα, ενώ διατηρούν ένα 13% σε ρευστά διαθέσιμα. Οι επενδύσεις τους σε κρατικά ομόλογα φθάνουν το 8%, σε νομίσματα το 7%, σε χρυσό το 6%, σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital) το 5%, σε εμπορεύματα το 5% και στις αποκαλούμενες «επενδύσεις του πάθους» το 4%. Αυτή η τελευταία κατηγορία παρουσιάζει αυξημένο ενδιαφέρον, καθώς οι πλούσιοι αυτού του κόσμου όχι μόνο κερδίζουν μέσω της επένδυσής τους, αλλά και ικανοποιούν τα πάθη τους μέσω των συλλογών που δημιουργούν.

Από την αρχή του 2013, π.χ., οι  επενδύσεις τους στην τέχνη σημειώνουν κέρδη 13% (από 19% το 2012), στα ακριβά ρολόγια στο 14% (από 18%), στα κλασικά αυτοκίνητα 11% (από 17%), στα υπερπολυτελή κοσμήματα 11% (από 12%), στο κρασί 8% (από 10%), στις αθλητικές ομάδες σημειώνουν απώλειες 8% (από κέρδη 2% πέρυσι) κτλ. Το τελευταίο 12μηνο οι επενδύσεις τους στα αυτοκίνητα αντίκες σημειώνουν κέρδη 23%, ενώ σε ορίζοντα πενταετίας τα κέρδη φθάνουν το 115% και σε ορίζοντα δεκαετίας το 395%. Οι επενδύσεις σε παλαιά νομίσματα έδωσαν κέρδη 25%, 93% και 248%, ενώ τα κέρδη στα γραμματόσημα κυμάνθηκαν στο 9%, στο 72% και στο 216% αντίστοιχα.

Ο κόσμος πάντως αλλάζει. Ο παλαιός κόσμος, οι ανεπτυγμένες οικονομίες της Δύσης, χάνει έδαφος και οι εκατομμυριούχοι και δισεκατομμυριούχοι αυτού του πλανήτη συνεχίζουν να αυξάνονται, αλλά με ταχύτερο ρυθμό στις αναδυόμενες οικονομίες, οι οποίες αν και  αποτελούν το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού, έχουν  καρπωθεί μικρότερο ποσοστό ευημερίας.

Ο γκουρού της Goldman Sachs Jim O'Neill, ο πρώτος που εισήγαγε το 2001 το ακρωνύμιο BRICs για τις μεγαλύτερες αναπτυσσόμενες αγορές (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα) και λάνσαρε προσφάτως ένα λιγότερο γνωστό ακρωνύμιο, αυτό των MISTs (Μεξικό, Ινδονησία, Νότια Κορέα, Τουρκία), εκτιμά ότι οι αναπτυσσόμενες αγορές θα συνεχίσουν να αποτελούν τον κινητήριο μοχλό της παγκόσμιας ανάπτυξης ως το 2020. Είναι χαρακτηριστικό ότι την τελευταία 10ετία οι χώρες του «Growth 8» (οι τέσσερις BRICs μαζί με τις τέσσερις MΙSTs, που η καθεμία τους αντιστοιχεί σε περισσότερο από 1% του παγκόσμιου ΑΕΠ) είχαν μεγαλύτερη συνεισφορά στο παγκόσμιο ΑΕΠ από τις κορυφαίες οικονομίες γνωστές ως G7. Παράλληλα αναδύονται και οι αποκαλούμενες «εκκολαπτόμενες αγορές» (frontier markets, όρος που αποδίδεται στον οικονομολόγο Farida Khambata της International Finance Corporation), δηλαδή οι οικονομίες εκείνες που είναι σε θέση να γίνουν η επόμενη γενιά των αναδυόμενων αγορών.

Την ίδια στιγμή που…

Πρωταθλήτρια στο χρέος είναι η Ελλάδα

Η Eurostat ανακοίνωσε πως το χρέος της Ελλάδας ως προς το ΑΕΠ το 2012 διαμορφώθηκε στο 156,9%, το οποίο ήταν και το υψηλότερο στο σύνολο των χωρών της Ε.Ε. Όσον αφορά στο χρέος, μετά την Ελλάδα, το υψηλότερο είχε η Ιταλία με 127%, η Πορτογαλία με 124,1% και η Ιρλανδία με 117,4%.


Συνολικά, το χρέος των χωρών της Ε.Ε. αυξήθηκε στο 85,1% από 82,3% το 2011 ενώ της Ευρωζώνης υποχώρησε στο 90,6% από 87,3%. Αντίθετα το έλλειμμα των χωρών της Ε.Ε. υποχώρησε στο 3,9% του ΑΕΠ από 4,4% ενώ της Ευρωζώνης στο 3,7% από 4,2%.

Μια ξένη μόνη απέναντι σε όλο το χωριό

Θύμα σωματεμπορίας μια Ουκρανή περιγράφει διά του δικηγόρου της το διπλό βασανιστήριο της σκλαβιάς και της δίκης της
Ελλαδα 18-06-06

Η κατάθεση της γυναίκας στην κατάμεστη αίθουσα κράτησε πεντέμισι ώρες. Στο ακροατήριο, όλο το χωριό. Και το πιο εντυπωσιακό: οι γυναίκες του χωριού. Μάρτυρες υπεράσπισης ο ιερέας του χωριού, ο εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο δημοσιογράφος του μεγάλου τηλεοπτικού καναλιού, ο εργολάβος οικοδομών και άλλοι. Ολοι διαρρήγνυαν τα ιμάτιά τους για τα χρηστά ήθη του κατηγορούμενου και την εξαιρετική ποιότητα του χαρακτήρα του.

Τι κι αν η γυναίκα, θύμα σωματεμπορίας, αναγκάσθηκε να περιγράψει κατά την ακροαματική διαδικασία ανατριχιαστικές λεπτομέρειες: Πώς την έδεσε με χειροπέδες στο καλοριφέρ, την άφησε χωρίς νερό και τροφή και τη βίασε, διότι ζήτησε από έναν πελάτη να τη βοηθήσει να δραπετεύσει... Και ο πελάτης, φυσικά, είχε πληροφορήσει αμέσως τον σωματέμπορο, φίλο και συντοπίτη του, για να τον «προστατέψει» από την ανυπακοή της... Πώς την εξανάγκαζε να κάνει έρωτα με τους πελάτες όλες τις ημέρες του μήνα. «Και τις ημέρες της έμμηνου ρύσης»; «Ναι, μ' ένα ειδικό ταμπόν» απάντησε το θύμα στην ερώτηση του προέδρου του δικαστηρίου... Τι κι αν την έδερνε, αλλά όχι στο πρόσωπο... Τι κι αν της επαναλάμβανε πως «Αμα προσπαθήσεις να ξεφύγεις, θα πω στο κύκλωμα να σκοτώσει τα παιδιά σου στην Ουκρανία» ή ότι διατηρούσε στενές σχέσεις με την αστυνομία...

Οταν κάποια στιγμή ο πρόεδρος του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου ρώτησε ποιοι ήταν πελάτες της κοπέλας, σχεδόν όλοι οι άνδρες που παρευρίσκονταν στην αίθουσα σήκωσαν το χέρι. Κανέναν δεν απασχολούσε το γεγονός ότι το θύμα προέβαινε σε ικανοποίησή τους υπό καθεστώς βίας, εκφοβισμού και ξυλοδαρμού. Μέχρι και ο ιερέας ρωτήθηκε εάν είχε υπάρξει πελάτης της. «Οχι, για όνομα του Θεού», απάντησε έντρομος. Οταν, όμως, μια ένορκος τον ρώτησε: «Αυτές οι γυναίκες εκεί, έκαναν τουλάχιστον κονσομασιόν. Αυτό δεν σας απασχόλησε;» ο ιερέας, που είχε προστρέξει σε υπεράσπιση του σωματεμπόρου, απάντησε: «Εγώ κοιτάζω την ενορία μου. Δεν με νοιάζει τι γίνεται πέρα από την εκκλησία μου»...

Ο δρόμος προς τον εφιάλτη
Το θύμα στη συγκεκριμένη δίκη είναι μια «τυπική» περίπτωση. Μια γυναίκα 35 ετών από την Ουκρανία, μητέρα τριών παιδιών, που λόγω των άθλιων οικονομικών συνθηκών στην πατρίδα της και προκειμένου να συντηρήσει την οικογένειά της, αποφάσισε να έρθει στην Ελλάδα για να εργασθεί ως μαγείρισσα. Η γυναίκα που ανέλαβε να τη βοηθήσει ήταν μια συμπατριώτισσα και οικογενειακή της φίλη. Αρχικά πέρασε στη Βουλγαρία, όπου παρέμεινε στην οικία κάποιου άγνωστου άνδρα. Στη συνέχεια, οδηγήθηκε από ένα συνεργάτη του άγνωστου άνδρα, μέσω αφύλακτης διάβασης των ελληνοβουλγαρικών συνόρων, σε σημείο από το οποίο την παρέλαβε άλλος άγνωστος άνδρας και τη μετέφερρε στη Θεσσαλονίκη. Εκεί παρέμεινε για λίγες ώρες στην οικία αγνώστου και στη συνέχεια κάποιοι άλλοι τη μετέφεραν στην πόλη, όπου υποτίθεται ότι θα εργαζόταν ως μαγείρισσα.

Οταν κατάλαβε ποιο ήταν το είδος δουλειάς για το οποίο προοριζόταν, ήταν πλέον πολύ αργά γι' αυτήν. Οι σωματέμποροι με βία και απειλές για τη ζωή της και τη ζωή των παιδιών της την εξανάγκασαν να εκδίδεται σε πελάτες του μαγαζιού. Της είπαν, μάλιστα, ότι είχε αποτελέσει αντικείμενο εμπορικής συναλλαγής. Την αγόρασαν από τους μεταφορείς αντί 3.000 ευρώ και της είπαν ότι προκειμένου να εξαγοράσει την ελευθερία της θα έπρεπε να εργασθεί μέχρι να συγκεντρώσει το «οφειλόμενο» ποσό. Κάθε φορά που εκδιδόταν πληρωνόταν 60 ευρώ. Από αυτά τα 45 κρατούσε ο σωματέμπορος και τα 15 η ίδια. Ομως, ποτέ δεν πήρε χρήματα στα χέρια της. Το βράδι την κρατούσαν κλειδωμένη στο μπαρ και τη φρουρούσαν...

Κάποια στιγμή η αστυνομία διενήργησε αιφνιδιαστική επιχείρηση. Αστυνομικός υποδύθηκε πελάτη και στη συνέχεια εισέβαλαν οι συνάδελφοί του. Τη μετέφεραν με άλλες κοπέλες στην ομάδα αντι-trafficking της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί τους μοίρασαν ειδικό υλικό για να συμπληρώσουν, με ερωτήματα όπως «Σας έχουν παρακρατήσει τα διαβατήρια;» και «Σας εκβίασαν ποτέ;», που συνιστούν πρώτες ενδείξεις ότι είναι θύματα εμπορίας. Μεταφέρθηκε στον εισαγγελέα ο οποίος κάλεσε ψυχίατρο ειδικό στην κακοποίηση και τα βασανιστήρια θυμάτων διακίνησης. Αυτός τη χαρακτήρισε θύμα και τέθηκε υπό καθεστώς προστασίας.

«Εσύ με πιστεύεις;»
Στη δίκη ήταν μόνη με τη δικηγόρο και ως μοναδικό μάρτυρα είχε τον αστυνόμο. Απέναντί της είχε αντιμέτωπο σύσσωμο το χωριό. Την παραμονή της δίκης, η δικηγόρος τη ρώτησε για τελευταία φορά εάν είναι αποφασισμένη να υποστεί την επώδυνη διαδικασία της διεξοδικής, δημόσιας ανάκρισης. «Εσύ με πιστεύεις;» ρώτησε τη δικηγόρο. «Ναι, σε πιστεύω». «Ε, τότε θα πάμε»... Κέρδισαν τη δίκη σε πρώτο βαθμό, αλλά υπήρξε και συνέχεια.

Η δικηγόρος τη ρώτησε και πάλι εάν θέλει να επιστρέψει στην Ουκρανία και να τελειώσουν όλα... «Θα πάω όταν τελειώσει η δίκη» απάντησε η νεαρή γυναίκα. «Θέλω να μείνω για τον αστυνόμο (σ.σ. που την έσωσε), την κοπέλα (σ.σ. που τη φιλοξενεί), τον εισαγγελέα (σ.σ. στην πρώτη δίκη) κι εσένα γιατί προσπάθησες». «Μπορεί να χάσουμε» είπε η δικηγόρος...

Αυτή ακριβώς η δικηγόρος, η κ. Ελένη Γκλεγκλέ, που αναλαμβάνει εθελοντικά υποθέσεις εμπορίας ανθρώπων (trafficking) για λογαριασμό της ελληνικής αποστολής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, εξιστορεί την υπόθεση στην «Κ». «Συγχωριανοί, εκπρόσωποι Τοπικών Αρχών, όλοι γνώριζαν τις συνθήκες διαβίωσης του θύματος», λέει η κ. Γκλεγκλέ. «Κανείς τους, όμως, δεν αναρωτήθηκε εάν ο τρόπος ζωής του είχε στοιχεία εξαναγκασμού, εάν η συναίνεση να ζεί με αυτόν τον τρόπο ήταν αληθής, καθώς όλοι τους ήταν «ταγμένοι» υπέρ των συγχωριανών τους. Πολλοί από το ακροατήριο ήταν πελάτες του θύματος. Το θύμα πάλεψε ενάντια σε μια ολόκληρη κοινωνία που την κακοποιούσε ξανά και ξανά χωρίς έλεος και χωρίς δισταγμό, χωρίς αμφιβολία και χωρίς ενδοιασμούς».

Αρχικά οι μάρτυρες έλεγαν ότι η γυναίκα δεν εκδιδόταν και ότι απλώς έκανε «κονσομασιόν». Στη συνέχεια, όταν συγκεντρώθηκαν ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία, υποστήριξαν ότι εκδιδόταν με τη θέλησή της. Στην άποψη συνηγόρησαν και οι γυναίκες του χωριού. Μάλιστα, μια μάρτυρας -ομογενής από την πρώην ΕΣΣΔ, που διατηρεί καφετέρια στην περιοχή και πουλάει καλλυντικά σε «καλές τιμές» στις «κοπέλες»- διαβεβαίωσε ότι το θύμα είχε απόλυτη ελευθερία κινήσεων...

Οικογενειακή επιχείρηση
Ο σωματέμπορος επισήμως είναι ιδιοκτήτης μπαρ. Ακόμη, με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκό πρόγραμμα έκτισε ξενοδοχείο. Στον β' όροφο εξέδιδε τις γυναίκες. Στο ίδιο οίκημα διαμένει η οικογένειά του - η σύζυγός του και το εξάχρονο σήμερα παιδί τους. Η επιχείρηση του «εντίμου» πολίτη ήταν οικογενειακή: τρίτη συνεργός ήταν η κουνιάδα του. Αυτή μοίραζε τα προφυλακτικά στους πελάτες και έπαιρνε τα χρήματα...

Ο κατηγορούμενος τελικά καταδικάσθηκε για σωματεμπορία (12 χρόνια και οκτώ μήνες φυλακή) και οι δυο συγκατηγούμενοί του για συνέργεια. Το δικαστήριο είχε τέσσερεις ενόρκους, εκ των οποίων οι δύο δικηγόροι. Αυτοί οι δύο μειοψήφησαν. Κατά τη γνώμη τους, η γυναίκα δεν ήταν θύμα σωματεμπορίας. Απορίας άξιο, αφού οι δικηγόροι -αν μη τι άλλο- γνωρίζουν τη φύση των αδικημάτων.

Επειτα από τρεις μήνες, ο σωματέμπορός κατέβαλε 27.000 ευρώ εγγύηση και αποφυλακίστηκε με περιοριστικούς όρους. Πριν από τρεις μήνες συνελήφθη πάλι για σωματεμπορία. Αυτή τη φορά τα θύματα ήταν τέσσερεις Μολδαβές. Κυκλοφορεί και πάλι ελεύθερος. Ασκησε έφεση στην απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου που τον καταδίκασε για σωματεμπορία. Αυτή τη φορά ως δικηγόρο υπεράσπισης έχει ένα από τα «τρανταχτά» ονόματα των Αθηνών. Και στο Μικτό Ορκωτό, όπου καταδικάσθηκε πρωτοβαθμίως, είχε άνω του ενός δικηγόρου υπεράσπισης. 

Σάββατο, 12 Οκτωβρίου 2013

Πολίτες έστειλαν το δέμα στη μητέρα του Στουρνάρα που ζει με 500 ευρώ -Περιείχε κουκιά, σταφίδες, συνταγές και χαρτζιλίκι [λίστα & επιστολή]

Το δέμα ...στήριξης στη μαμά του υπουργού οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα δεν έμεινε μόνο στα λόγια αλλά απέκτησε και περιεχόμενο και από σήμερα ταξιδεύει για την Αθήνα. Η «Ομάδα Ευαισθητοποιημένων Πολιτών Ηρακλείου» έκανε την πρωτοβουλία της πράξη και όπως είχε δεσμευθεί μιλώντας στο Ράδιο Κρήτη ετοίμασε ένα δέμα με πολλά και συμβολικά αγαθά για να στηρίξει με το δικό της σκωπτικό αλλά και χιουμοριστικό τρόπο τη μητέρα του Υπουργού ,που σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος σε τηλεοπτική εκπομπή, ζει με μόλις 500 ευρώ το μήνα.
Η επιστολή
Το δεματάκι συνοδεύει μια ενδιαφέρουσα επιστολή όπου αναφέρονται τα εξής:
«Αξιότιμε Κ. Υπουργέ Οικονομικών
Ιωάννη Στουρνάρα,
Κατανοώντας το δράμα σας, όσον αφορά στην χαμηλοσυνταξιούχα μητέρα και πεθερά σας και θέλοντας να απαλύνουμε όσο μπορούμε το βάρος που έχετε επωμισθεί ως γιός, ανήμπορος να συνδράμει, παρακαλούμε δεχθείτε και διαθέστε δικαίως στην αξιότιμη μητέρα και πεθερά σας την βοήθεια που αποστέλλουμε, συνοδευόμενη από αμέριστη συμπαράσταση...
Η βοήθεια αφορά τρόφιμα, ντόπια προϊόντα, εύχρηστα είδη και ρουχισμό καθώς και ένα χαρτζιλίκι που από το υστέρημα μας συλλέξαμε....
Καλή δύναμη και κουράγιο στο δύσκολο δρόμο της ανάπτυξης και χαράξατε για όλους εμάς, χωρίς εμάς...
«ΟΜΑΔΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ 12/10/2013
Υ.Γ. Για τυχόν λάθος στην κατανόηση των θέσεων και απόψεων σας, συγχωρέστε μας!!...Είναι από την πείνα....»
Το περιεχόμενο του δέματος
Πέρα από το έξυπνο περιεχόμενο της επιστολής όμως εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και το περιεχόμενο του δέματος όπου η ευρηματική παρέα των Ηρακλειωτών συμπεριέλαβε είδη με συμβολισμό και συγκεκριμένα:
-Χοχλιούς (μαζί με τη συνταγή μαγειρέματος τους)
-Κουκιά (επίσης μαζί με τη συνταγή μαγειρέματος τους καθώς αμφιβάλλουν αν γνωρίζουν το εν λόγω προϊόν στην οικογένεια του Υπουργού)
-Σταφίδες, όπως γράφουν ωραιότατες
-Δυο κεριά και ένα φακό (σε περίπτωση διακοπής ρεύματος λόγω μη εξόφλησης λογαριασμού)
-Κριθαροκουλούρα
-Ξινόχοντρο
-Φάβα
-Κριθαράκι
-Δύο χαρτιά υγείας (σούπερ απαλά)
-Τσάι του βουνού (μαζεμένο από βοσκό πελάτη μελών της ομάδας)
-Τρείς σκελίδες σκόρδο (για τη μαμά, πεθερά και ένα για τον ίδιο δώρο)
-Ένα πανωφόρι της συγχωρεμένης της πεθεράς μέλους της ομάδας
-Ένα ζευγάρι μάλλινες κάλτσες (μαύρες και μωβ)
-Έναν ουροσυλέκτη
-Ένα πουγκί με χαρτζιλίκι (13 ευρώ)
Να πούμε πάντως πως το κάλεσμα της Ομάδας για συγκέντρωση προϊόντων για τη μητέρα του κ Στουρνάρα βρήκε τόση ανταπόκριση στον κόσμο που συγκεντρώθηκαν πολύ περισσότερα αγαθά από εκείνα που έβαλαν στο δέμα, ανάμεσα τους κι ένα ζωντανό κοτόπουλο, τα οποία βεβαίως κράτησαν και θα διανείμουν σε οικογένειες που έχουν πραγματικές ανάγκες.

Όπως σχολίασε μέλος της ομάδας στο Ράδιο Κρήτη σήμερα το πρωί, μπορεί το δέμα και η επιστολή να έχουν ως ζητούμενο τη στήριξη προς τη μητέρα και πεθερά του κ Στουρνάρα όμως ξεκαθαρίζουν πως και τη μητέρα και την πεθερά ως πρόσωπα τις σέβονται απεριόριστα και σκοπός τους δεν ήταν άλλος από το να καυτηριάσουν την πολιτική φτώχειας που ακολουθεί η κυβέρνηση και ειδικά το Υπουργείο Οικονομικών ,δια του κ Στουρνάρα.

Παρασκευή, 11 Οκτωβρίου 2013

Η "βαριά" βιομηχανία της Ελλάδας δεν είναι ο τουρισμός αλλά οι ηλίθιοι...


"Δικογραφία εναντίον του Γιώργου Παπανδρέου έχει φθάσει στη Βουλή ύστερα από έγκληση του πολίτη Παναγιώτη Σταμάτη. Συγκεκριμένα μήνυσε τον πρώην πρωθυπουργό για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με τη φράση «λεφτά υπάρχουν»"
Epikairo: Η "βαριά" βιομηχανία της Ελλάδας δεν είναι ο τουρισμός αλλά οι ηλίθιοι.

Αφήνω εδώ και το σχόλιο που έκανα στο fb πριν να δω το άρθρο του epikairou, μια που έχουμε βγάλει το ίδιο συμπέρασμα:

Αφεντικά και τσιράκια της διαφθοράς και της διαπλοκής, δεν καταλαβαίνετε ότι η μανιακή εμμονή σας -με τον έναν και μοναδικό πολιτικό, με τον Γιώργο Α. Παπανδρέου- ξεσκεπάζει το γεγονός ότι τα λεφτά σας δεν τα αποκτήσατε λόγου εξυπνάδας???
Υ.Γ. Για την ΜΗ εντιμότητα σας, δεν αμφέβαλα ποτέ! 

Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2013

Real education for no money

"I spent three days a week for 10 years educating myself in the public library, and it's better than college. People should educate themselves - you can get a complete education for no money. At the end of 10 years, I had read every book in the library and I'd written a thousand stories." -Ray Bradbury

πηγή mind unleashed