Τετάρτη, 18 Ιουνίου 2014

Εταιρείες «βιτρίνες» έκλεβαν ένσημα εργαζομένων

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι παραπάνω εμπλεκόμενοι από το 2005 έως το 2012, είχαν συστήσει και λειτουργούσαν πάνω από 12 επιχειρήσεις - «βιτρίνες», οι οποίες μέσω ενός δαιδαλώδους δικτύου αλληλοεπικάλυψής τους, δραστηριοποιούνταν σε εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού τους αλλά και του προσωπικού άλλων επιχειρήσεων.

Με τη μεθοδολογία αυτή απαλλάσσονταν οι πραγματικοί εργοδότες, τόσο από την υποχρέωση ασφάλισης των εργαζομένων τους στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.), όσο και από την καταβολή των ανάλογων εισφορών σε άλλους φορείς του Δημοσίου (Δ.Ο.Υ. κλπ).

Αποτέλεσμα της εξαπάτησης των προαναφερόμενων Δημοσίων Υπηρεσιών ήταν να δημιουργούνται υπέρογκα χρέη από την μη απόδοση των κάθε είδους εισφορών και οικονομικών υποχρεώσεων των επίμαχων επιχειρήσεων. Παράλληλα οι πραγματικοί εργοδότες των εργαζομένων, είχαν σημαντικό περιουσιακό όφελος που προέκυπτε από τη δόλια απαλλαγή τους από την υποχρέωση καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών για το προσωπικό που οι ίδιοι απασχολούσαν.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι ότι υπάλληλος σε μία από τις εμπλεκομένες επιχειρήσεις, αν και εργαζόταν ανελλιπώς από το έτος 2003 έως και το 2010, ασφαλίσθηκε πραγματικά μόνο για έξι (6) μήνες το 2006 και επτά (7) το 2012, ενώ για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, φερόταν εικονικά ασφαλισμένος διαδοχικά στις «μαϊμού» εταιρείες.


Καθοριστικό ρόλο στην εγκληματική δραστηριότητα των εικονικών επιχειρήσεων, είχαν οι λογιστές τους, οι οποίοι σε συνεργασία με τους εργοδότες και τους επιχειρηματίες των πραγματικών επιχειρήσεων, προέβαιναν στις επίμαχες εικονικές ασφαλίσεις του προσωπικού, αποκομίζοντας και αυτοί επιμέρους ποσοστό από το συνολικό παράνομο περιουσιακό όφελος.

περισσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου