Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2014

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ»: ΚΛΙΜΑΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΑΝΗΜΠΟΡΑ ΛΑΪΚΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

«Κώδικας Δεοντολογίας» των τραπεζών για τους τρόπους διαχείρισης των προβληματικών δανείων εγκρίθηκε σήμερα από την Τράπεζα της Ελλάδος.  Πρόκειται για κανόνες που συμπληρώνουν το υπάρχον νομοθετικό οπλοστάσιο, με κατεύθυνση την άρση της όποιας προστασίας παρέχεται ακόμη και για την πρώτη κατοικία, ενώ ταυτόχρονα κλιμακώνονται οι εκβιασμοί απέναντι σε ανήμπορα λαϊκά νοικοκυριά, στα οποία επιχειρούν να επιβάλουν νέες «συνεννοήσεις» με τις τράπεζες, ακόμη και με την παραχώρηση του υποθηκευμένου ακινήτου στην τράπεζα και διαμονή σε αυτό με πληρωμή ενοικίου! Παράλληλα, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες και τα παζάρια με τους τραπεζίτες, τις μερίδες του ντόπιου κεφαλαίου σχετικά με τη «διαχείριση» των μεγάλων «κόκκινων» επιχειρηματικών και ομολογιακών δανείων.

Ο «Κώδικας Δεοντολογίας» έχει ήδη δοθεί σε «δημόσια διαβούλευση», ενώ οι τελικές ρυθμίσεις αναμένεται να δημοσιευθούν στην «Εφημερίδα της Κυβερνήσεως» (ΦΕΚ) στις αμέσως προσεχείς μέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤτΕ, με «τον Κώδικα Δεοντολογίας θεσπίζονται οι γενικές αρχές συμπεριφοράς τόσο για τις δανείστριες τράπεζες όσο και για τους δανειολήπτες, με στόχο την εξεύρεση εναλλακτικών τρόπων εξυπηρέτησης ή οριστικού διακανονισμού οφειλών σε καθυστέρηση, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε δανειολήπτη».

Στις τραπεζικές «λύσεις διευθέτησης» για τα λαϊκά νοικοκυριά, συγκαταλέγονται και τα παρακάτω:

Πώληση και ενοικίαση του ακινήτου. Ο δανειολήπτης μεταβιβάζει την κυριότητα του ακινήτου στην τράπεζα και στη συνέχεια μπορεί να διαμένει στην κατοικία του έναντι ενοικίου, «συνήθως για μια ελάχιστη περίοδο τριών ετών». Με το συγκεκριμένο μέτρο στηρίζονται οι ισολογισμοί των τραπεζών, στις οποίες θα ανήκει η ακίνητη ιδιοκτησία των πελατών τους.
Υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις προβλέπονται ρυθμίσεις όπως αυτές που ήδη εφαρμόζουν οι τράπεζες (χρονική μετακύλιση, μείωση επιτοκίων κ.ά.).«
Οι τράπεζες προσαρμόζουν τη «συχνότητα και το περιεχόμενο της επικοινωνίας, αναλόγως του χρόνου καθυστέρησης» της πελατείας τους. «Επεξηγούν τις έννοιες του συνεργάσιμου δανειολήπτη και τις οικονομικές και νομικές επιπτώσεις της μη συνεργασίας», δηλαδή για την έναρξη της διαδικασίας των κατασχέσεων. Συγκεντρώνουν και αξιολογούν τα οικονομικά στοιχεία και άλλες πληροφορίες των δανειοληπτών και στη συνέχεια προτείνουν σε αυτούς τις «κατάλληλες λύσεις».
Ειδική πρόβλεψη υπάρχει για δάνεια με «ενδείξεις πιθανής καθυστέρησης», τις οποίες ο δανειολήπτης, προκειμένου να ενταχθεί σε ρύθμιση, μπορεί να τις δηλώσει εγγράφως στο πιστωτικό ίδρυμα. Οι ίδιες οι τράπεζες καλούνται να εντοπίζουν έγκαιρα τυχόν μελλοντικά προβλήματα, ώστε να «εξεταστούν έγκαιρα τυχόν εναλλακτικές».
Ασφυκτικές προθεσμίες, το πολύ μέχρι 60 μέρες, προβλέπονται για τη συμμόρφωση των πελατών με τον Κώδικα των τραπεζών. Σε περίπτωση καθυστέρησης πάνω από 90 μέρες κινούνται οι διαδικασίες για την αποστολή «προειδοποιητικής επιστολής», όπου θα αναφέρονται οι «συνέπειες του χαρακτηρισμού του δανειολήπτη ως μη συνεργάσιμου».

Να θυμίσουμε ότι το υπουργείο Ανάπτυξης, έχει ήδη ανακοινώσει το ύψος των «ευλόγων δαπανών διαβίωσης», το οποίο διαμορφώνεται στα όρια της επίσημης φτώχειας. Οι «εύλογες δαπάνες διαβίωσης» αποτελούν το «ενδεικτικό εισόδημα» στη βάση του οποίου, οι τραπεζίτες θα ανακαθορίζουν τις δόσεις με ρυθμίσεις επιμήκυνσης των δανείων κ.ά. Η «ενδεικτική» βάση υπολογισμού των ευλόγων δαπανών διαβίωσης για τριμελή λαϊκά νοικοκυριά καθορίζεται μόλις στα 1.126 ευρώ το μήνα και για τα 4μελή νοικοκυριά στα 1.347 ευρώ το μήνα.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου