Κυριακή, 28 Ιουλίου 2013

Τεράστια φοροδιαφυγή με κάλυψη το ναυτιλιακό συνάλλαγμα

 Αύγουστος 2012… Η τρόικα προτείνει εντατικό εφοριακό έλεγχο στο εισερχόμενο ναυτιλιακό συνάλλαγμα, προκειμένου να εντοπιστούν τεράστια κεφάλαια που οι έχοντες και κατέχοντες δεν μπορούν να δικαιολογήσουν και βάσει των οποίων έχουν κάνει διάφορες αγορές.

Δείτε τι έγραψαν τότε οι οικονομικές εφημερίδες:

Είναι πολλοί εκείνοι που δηλώνουν μεγάλα μερίσματα από ναυτιλιακές εταιρείες αλλά δεν έχουν τα απαραίτητα χαρτιά για να τα δικαιολογήσουν. Οπότε οι εφορίες είτε δεν το δέχονται που σημαίνει ότι δεν μπορούν να καλύψουν τα τεκμήρια είτε το φορολογούν. Φορολογία που φθάνει πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

Και να σκεφτεί κανείς ότι μόνο το 2011 το ναυτιλιακό συνάλλαγμα έφθασε τα 14 δισεκατομμύρια ευρώ και τα τελευταία 11 χρόνια τα 154 δισεκατομμύρια ευρώ.

Μέχρι τώρα έφερναν το «ροζ χαρτάκι»  δηλαδή τη  «Βεβαίωση Αγοράς Συναλλάγματος  και λέγανε  «αρκεί αυτό το χαρτί που έκανα τα δολάρια ευρώ», όμως σύμφωνα με  στελέχη της εφορίας  «δεν φτάνει  αυτό. Δεχόμαστε  ότι είναι ναυτιλιακό συνάλλαγμα αλλά αν δεν συνοδεύεται από τα κατάλληλα δικαιολογητικά  δεν το δεχόμαστε  ως τεκμήριο».

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.

Ο φορολογικός  νόμος ορίζει ότι, στην περίπτωση που ο φορολογούμενος φορολογηθεί, όχι με βάση το πραγματικό του εισόδημα, αλλά με βάση το τεκμαρτό – θεωρητικό προσδιοριζόμενο εισόδημα, που προκύπτει ένεκα των αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης (τεκμηρίων διαβίωσης) και των τεκμηρίων απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες), έχει τη δυνατότητα κάλυψης της διαφοράς μεταξύ πλασματικού και πραγματικού εισοδήματος με χρηματικά ποσά, τα οποία αποδεικνύονται από νόμιμα παραστατικά στοιχεία.

Τέτοια ποσά είναι:
•              Πραγματικά εισοδήματα τα οποία αποκτήθηκαν νόμιμα και έχουν ήδη φορολογηθεί ή νόμιμα έχουν απαλλαγεί της φορολογίας.
•              Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισόδημα.
•              Χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων.
•              Δάνεια, τα οποία έχουν ληφθεί και αποδεικνύονται με έγγραφα στοιχεία που φέρουν βέβαιη χρονολογία.
•              Δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών.
•              Ανάλωση κεφαλαίου που αποδεδειγμένα έχει φορολογηθεί κατά τα προηγούμενα έτη ή νόμιμα έχει απαλλαγεί από το φόρο.
•              Εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.

Σύμφωνα με τον Αντώνη Μουζάκη, Λογιστή-Φοροτεχνικό ο οποίος επεσήμανε:

«Αναφορικά με τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να προσκομίζουν οι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας που αποκτούν μερίσματα που καταβάλλονται από αλλοδαπές πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων με ξένη σημαία, στην περίπτωση που τα πλοία τελούν υπό τη διαχείριση ή εκμετάλλευση γραφείων που έχουν εγκατασταθεί στην Ελλάδα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975, υπενθυμίζεται ότι τα δικαιολογητικά αυτά που πρέπει να συνυποβάλλονται, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, είναι:

α) Βεβαίωση της αλλοδαπής πλοιοκτήτριας εταιρίας από την οποία θα προκύπτουν τα στοιχεία του φορολογούμενου ως μετόχου της εταιρίας, το καταβληθέν σε αυτόν μέρισμα και το όνομα του πλοίου, από την εκμετάλλευση του οποίου χορηγείται το σχετικό μέρισμα και
β) Αντίγραφο της σχετικής άδειας εγκατάστασης στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν.27/1975, του γραφείου ή του υποκαταστήματος της αλλοδαπής ναυτιλιακής επιχείρησης, που ασχολείται αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση ή ναύλωση του πλοίου. (πολ. 1135/2010)» και προσθέτει:

«Σε πολλές όμως περιπτώσεις, είτε γιατί κάποιοι φορολογούμενοι δεν γνώριζαν τις απαιτήσεις του νομοθέτη, είτε γιατί υπέβαλαν ελλιπή στοιχεία καλούνται σήμερα, από την αρμόδια αρχή φορολογίας εισοδήματος ή από ειδικά συνεργεία ελέγχου, να δικαιολογήσουν την εισαγωγή του εν λόγω συναλλάγματος και δυστυχώς για αρκετούς δεν μπορούν να προσκομίσουν όσα παραστατικά έγγραφα είναι απαραίτητα, με συνέπεια τα συγκεκριμένα χρηματικά ποσά, είτε να φορολογηθούν, σύμφωνα με το άρθρο 24 του Κ.Φ.Ε. ως εισόδημα από κινητές αξίες, είτε να μην γίνουν δεκτά για κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις οι φόροι που καταλογίζονται, μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις να κινούνται στις περισσότερες των περιπτώσεων σε υπέρογκα χρηματικά ποσά».

Η φορολογία

Η φορολογία των πλοίων με ελληνική σημαία γίνεται με βάση το gross tonnage, τον μικτό βάρος. Σε ένα πλοίο μεταξύ 10.000-19.000 κόρων, για παράδειγμα, ο συντελεστής είναι 1 δολάριο ανά κόρο και αναλόγως με την ηλικία του πλοίου προσαυξάνεται με άλλον ένα συντελεστή.

Επίσης, έχουν απαλλαγή  στο εισόδημά τους επί των ναύλων που αποκτούνται στο εξωτερικό, ενώ  δεν επιβαρύνονται με ΦΠΑ,  τα προϊόντα που προορίζονται για κατανάλωση του πλοίου.

Οι ξένες εταιρείες που είναι διαχειρίστριες  και είναι εγκαταστημένες στην Ελλάδα με τον Ν.1989/1967 έχουν το δικαίωμα να κάνουν δραστηριότητες εκτός Ελλάδας χωρίς να φορολογούνται, γιατί δεν έχουν εισοδήματα και κέρδη αφού λειτουργούν με τη βοήθεια  των πλοιοκτητριών εταιρειών. Οι εταιρείες αυτές  όμως, δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν πράξεις στην Ελλάδα  που να τους επιφέρουν κέρδος.
Έχουν την  υποχρέωση να εισάγουν συνάλλαγμα 50 χιλ. δολ. τον χρόνο.

Τα υπό ελληνική σημαία πλοία νηολογούνται  με το άρθρο 13 του 1953 το οποίο αναφέρει ότι δεν φορολογούνται τα εισοδήματα των πλοίων ειμί μόνο με το τονάζ και προστατεύονται ως κεφάλαια εξωτερικού που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και στην περίπτωση που πωληθούν και αλλάξουν σημαία και εταιρεία, δεν φορολογούνται.
Το Αύγουστο 2012, παράλληλα με τις εφορίες,  η Τρόικα είχε προτείνει να  συγκεντρωθούν στοιχεία για τις ναυτιλιακές εταιρείες του νόμου 89, οι οποίες απολαμβάνουν μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Οι συγκεκριμένες εταιρείες θα έπρεπε να είχαν «ψαχθεί»  σε βάθος 15 ετών,  προκειμένου να διαπιστωθεί εάν χρησιμοποιήθηκαν σαν «όχημα» για να γίνει κατάχρηση  των ευεργετημάτων φοροαπαλλαγής.

Ευελπιστούσαν οι τροϊκανοί ότι θα είχαν ψαρέψει τα μεγάλα ψάρια που φοροδιαφεύγουν  τα τελευταία χρόνια  Οι προσδοκίες ήταν ότι με τους ελέγχους αυτούς θα είχαν εντοπιστεί πολλά «μεγάλα ψάρια» που φοροδιαφεύγουν συστηματικά τα τελευταία χρόνια.

Ένα χρόνο μετά…

παρόλο που:
 όπως οι ίδιοι εφοπλιστές καμαρώνουν εδώ, το ναυτιλιακό συνάλλαγμα μόνο των 10 τελευταίων ετών ήταν περισσότερα από 140 δισ. Ευρώ, μισό δημόσιο χρέος δηλαδή

παρόλο που:
 όπως ο ίδια η αρμόδια εφορία αναγνώρισε, είτε ότι κάποιοι φορολογούμενοι πλοιοκτήτες υπέβαλαν ελλιπή στοιχεία, είτε ότι δεν προσκόμισαν τα απαραίτητα παραστατικά έγγραφα, με αποτέλεσμα οι φόροι που τους καταλογίζονται, μαζί με τις νόμιμες προσαυξήσεις να κινούνται στις περισσότερες των περιπτώσεων σε υπέρογκα χρηματικά ποσά»

παρόλο που:
 όπως ορίζει η ελληνική νομοθεσία περί ναυτιλιακού συναλλάγματος (εισαγωγή συναλλάγματος, που δεν εκχωρείται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή), ποσά που ΔΕΝ δικαιολογήθηκαν ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ…

ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΣΑ ΤΩΝ ΕΙΣΡΟΩΝ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΥ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ  ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΚΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Η ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΙ ΥΠΕΡΟΓΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝ…

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ, ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΚΑΙ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΑΦΤΙΖΕΙ "ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ "ΚΑΙ "ΒΟΗΘΕΙΑ" ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ 140 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 401 ΈΛΛΗΝΕΣ ΕΦΟΠΛΙΣΤΕΣ… ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΑΛΛΙΩΣ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ, ΑΚΟΜΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΠΟΣΑ, ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΩΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ, ΣΑΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΕΡΔΟΣ,. ΕΚ ΝΕΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ…?
(Έτσι, κύριε Στουρνάρα, όταν επικοινωνιακά δηλώνετε ότι και ο πάπας θα φορολογηθεί στην Ελλάδα, μάλλον θέλετε να πείτε ότι κανείς από τους μεγάλους ΔΕΝ θα φορολογηθεί και ΔΕΝ θα πληρώσει αυτά που τους αναλογεί… μια και που δεν έχουμε πάπα στην Ελλάδα…)

ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΜΕΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕ ΤΟ ΕΥΚΟΛΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ» ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ- ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ… ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΓΑΘΑ, ΤΗΣ ΕΛΛΙΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΕΝΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΙΓΑΡΧΙΑΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΥΡΟΒΛΗΤΟ…


Για ποια ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΜΑΣ ΜΙΛΑΤΕ, ΛΟΙΠΟΝ…?
“Άριστη Δημοκρατία είναι εκείνη που δεν έχει ούτε πάρα πολύ πλούσιους, ούτε πάρα πολύ φτωχούς πολίτες.”
Θαλής ο Μίλήσιος- 643-548 Π.Χ.- Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος

ΠΕΡΑΣΑΝ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 2 ΧΙΛΙΕΤΙΕΣ  ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΠΕ… ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΤΟ ΕΜΠΕΔΩΣΕΤΕ…??? 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου